19 LISTOPADA 2014
POWSTANIE MIEJSKA OBWODNICA
Za 100 mln zł Katowice wspólnie z Siemianowicami Śląskimi zbudują drogę łączącą ul. Stęślickiego w Katowicach z ul. Mysłowicką. To wielka szansa dla tej części miasta, która dziś jest najbardziej zaniedbana, zwłaszcza dla dzielnicy Hugo.
W praktyce chodzi o przedłużenie ul. Stęślickiego w Katowicach do al. Korfantego, a potem przez tereny dawnej Huty Silesia w stronę Siemianowic Śląskich. Tu droga poprowadzi przez tereny przemysłowe do ul. Mysłowickiej w Siemianowicach Śl. Katowicki odcinek ma być jednojezdniowy, a ten w Siemianowicach będzie miał dwie jezdnie. W sumie droga ma mieć ok. 5 kilometrów długości. Oprócz tego w stronę Siemianowic Śląskich zostanie przedłużona ul. Bohaterów Monte Cassino, która dziś kończy się na skrzyżowaniu z ul. Leopolda.
Celem inwestycji jest ożywienie poprzemysłowych terenów na granicy obydwu miast. Najpierw ma powstać wspólny projekt drogi, a potem miasta będą starały się o unijną dotację na jej budowę. Trasa ma kosztować ok. 100 mln zł. Powstanie najwcześniej za 6-8 lat. Drogi te mają otworzyć dostęp do poprzemysłowych gruntów inwestycyjnych na pograniczu miast. W pobliżu miałaby też powstać nowa dzielnica. Inwestycja komunikowałaby m.in. tereny Górnośląskiego Parku Przemysłowego w rejonie odremontowanej niedawno ul. Konduktorskiej. W ostatnich latach zaczęły powstawać tam nowe inwestycje biurowe i przemysłowe. Pomysłodawcom przyświeca też chęć dalszego ożywiania zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w rejonie ul. Konduktorskiej oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego tych terenów. Wspólnie zostanie przygotowana dokumentacja projektowa nowych połączeń o statusie dróg powiatowych. Miasta chciałyby potem ubiegać się o dofinansowanie ich budowy z nowych środków unijnych na infrastrukturę transportową. Według ogólnych szacunków nowa jednopasmowa droga w Katowicach od ul. Stęślickiego w kierunku siemianowickiej ul. Mysłowickiej miałaby ok. 3 km i kosztowałaby kilkadziesiąt milionów złotych. Siemianowice zakładają budowę ok. 2 km dwupasmowej trasy - wraz z jednym wiaduktem kolejowym - za ok. 50 mln zł. Potem miałoby też powstać połączenie tej łączącej miasta drogi z katowicką ul. Bohaterów Monte Cassino. Wstępny harmonogram działań przewiduje prace związane z projektowaniem i zgodami do 2016 r. i realizację - od 2017 r. Zakres prac w pierwszym etapie będzie zależał od dostępnych w miejskich budżetach środków.
Prezydent Siemianowic Śląskich, Jacek Guzy mówi, że planowane nowe połączenia dałyby miastu ogromne korzyści.
- To zintegrowane podejście do podregionu katowickiego, ale - co ważniejsze - usprawnienie obsługi terenów inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych wokół dawnej Huty Jedność, a to obszar zdegradowany i bardzo ważny dla Siemianowic.
W pobliżu znajduje się dzielnica Hugo, która też wymaga bardzo dużego dofinansowania. Tak więc działania te wpisują się w plany, które dotyczą tej dzielnicy, a które zamierzamy zacząć wdrażać w najbliższym czasie - mówi prezydent Guzy.
Prezydent Jacek Guzy akcentuje, że miastu bardzo zależy na nowych inwestorach. Przygotowywana wspólnie z Katowicami inwestycja otworzyłaby dostęp do obszernych poprzemysłowych gruntów pod inwestycje.
Część z tych terenów, po dawnej Hucie Silesia (w rejonie al. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach) zagospodarowuje od 2005 r. Górnośląski Park Przemysłowy. Budowa drogi znacznie przyśpieszyłaby inwestycje w Parku. Na północ od obszaru Parku planuje sie także budowę nowej dzielnicy o roboczej nazwie Eko City. Chodzi o perspektywę najbliższych 10-15 lat i obszar położony w większej części w Katowicach. Miałaby tam powstać dzielnica o powierzchni ponad 40 hektarów z obiektami biurowymi, mieszkalnymi, przestrzenią publiczną i parkiem. Zaplecze produkcyjne rozrastałoby się w kierunku Siemianowic. Założeniem jest, by tamtejsze obiekty spełniały wyśrubowane kryteria energooszczędnościowe.

Jan Wywiórka

© Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10, tel.: (32) 760 53 07, fax: (32) 760 52 22